Kết quả tìm kiếm: vo-luong-tho

[VCD] Tín tâm dao động không thể vãng sanh 2 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 16/09/2011 20:05:06 2,439 0

00972
 

Pháp thoại: Tín tâm dao động không thể vãng sanh 2 - HT. Tịnh Không giảng

Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Người đọc: PT. Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/637-Tin-tam-dao-dong-khong-the-vang-sanh-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Tín tâm dao động không thể vãng sanh 1 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 16/09/2011 20:00:09 2,332 0

00971

Pháp thoại: Tín tâm dao động không thể vãng sanh 1 - HT. Tịnh Không giảng

Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Người đọc: PT. Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/637-Tin-tam-dao-dong-khong-the-vang-sanh-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »