VCD bài giảng gốc

[VCD] Niệm Phật - Những điều cần biết - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 02/07/2011 16:40:32 16,486 2

Thích Phước Tiến


Bài giảng: Niệm Phật - Những điều cần biết
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Xem bài giảng Niệm Phật - Những điều cần biết online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?akwhh85i05ktr

Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/4DO08OBU2Q/

Xem thêm »

[VCD] Nhớ ơn - Trả ơn - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 02/07/2011 16:32:47 29,342 3

Thích Phước Tiến

Bài giảng: Nhớ ơn - Trả ơn
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Xem bài giảng Nhớ ơn - Trả ơn online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?ujms4q9dd7wmw
Hoặc:
Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/RXDYDWCF3U/

Xem thêm »

[DVD] Nhập Bồ Tát hạnh - NT. Thích Nữ Trí Hải giảng

Administrator 27/06/2011 17:14:42 3,926 0

Thích Nữ Trí Hải

Bài giảng: Nhập Bồ Tát hạnh
NT. Thích Nữ Trí Hải giảng

Download: http://www.mediafire.com/?12laltl5saout

Xem thêm »

[VCD] Nhẫn nhục giải oan khiên - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 27/06/2011 16:58:18 23,655 5

Thích Phước Tiến


Bài giảng: Nhẫn nhục giải oan khiên
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Xem bài giảng Nhẫn nhục giải oan khiên online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?i8lq4b482kfr9

Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/TJ0GXFQXXT/

Xem thêm »

[VCD] Lo sợ: nỗi ám ảnh của con người - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 27/06/2011 16:54:15 19,299 0

Thích Phước Tiến


Bài giảng: Lo sợ: nỗi ám ảnh của con người
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Xem bài giảng Lo sợ: nỗi ám ảnh của con người online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?k1xpiud81ok33

Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/TDG51BJ8NT

Xem thêm »

[VCD] Hóa giải mặc cảm - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 27/06/2011 16:47:53 15,510 3

Thích Phước Tiến

Pháp thoại: Hóa giải mặc cảm
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Nghe bài giảng Hóa giải mặc cảm online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?651aqdf5rdzy0

Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/TG8VKBMGYT

Xem thêm »

[VCD] Giá trị lòng chân thật - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 27/06/2011 16:43:10 2,906 0

Thích Phước Tiến

Pháp thoại: Giá trị lòng chân thật
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Nghe bài giảng Giá trị lòng chân thật tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?5xtauimnhe6fj

Hoặc:

Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/T5550TZKNT

Xem thêm »

[VCD] Đức Phật mùa Vu Lan - TT. Thích Minh Thành giảng

Administrator 27/06/2011 16:22:17 4,269 0Pháp thoại: Đức Phật mùa Vu Lan
TT. Thích Minh Thành giảng

Nghe bài giảng Đức Phật mùa Vu Lan online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?jas7q354idt1m

Xem thêm »

[VCD] Đức Phật là ai - ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng

Administrator 27/06/2011 16:07:04 3,056 0

Thích Phước Tiến

Bài giảng: Đức Phật là ai
ĐĐ. Thích Phước Tiến giảng


Nghe bài giảng online tại đây.

Download: http://www.mediafire.com/?qrp80zsb198zo

Download từ server VN tốc độ cao (sữ dụng tool để download nhanh tại đây): http://www.fshare.vn/folder/T6BP8FWX9T

Xem thêm »

[VCD] Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính giảng

Administrator 27/06/2011 16:01:08 5,958 1

Thích Chân Tính

Bài giảng: Con Phật con ma
TT. Thích Chân Tính giảng

Download: http://www.mediafire.com/?3rn44dudxjcin

Xem thêm »