Kết quả tìm kiếm: giai-thoat

[VCD] Vượt thoát ràng buộc - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:27:50 11,935 2Bài giảng "Vượt thoát ràng buộc" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Kim Thiền, Bình Dương ngày 15-10-2009.

Xem video online tại đây: Vượt thoát ràng buộc - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?2ss1fo14ct1xr

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=TMUY8JWS

Xem thêm »

[VCD] Sám hối để thoát mộng - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:44:26 3,333 0Bài giảng "Sám hối để thoát mộng" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Hòa Ngọc.

Xem video online tại đây: Sám hối để thoát mộng - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?widouxc5d8d8m

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=4DFDPU8S
MP3: http://www.megaupload.com/?d=MP71Y2W2

Xem thêm »