Thích Trí Huệ

[DVD] Tổng hợp 8 bài giảng của ĐĐ. Thích Trí Huệ - DVD 2

Administrator 02/10/2011 19:12:36 15,567 2

Thích Trí Huệ

DVD tổng hợp 8 bài giảng của giảng sư Thích Trí Huệ, bao gồm:

- Bí ẩn thế giới siêu hình
- Bố thí cúng dường
- Chánh báo y báo
- Chú Đại Bi - Linh Ứng Quan Thế Âm
- Còn lại 1 chữ duyên
- Tứ nhiếp pháp
- Con bất hiếu
- Bão từ mặt trời

download_button

http://www.phapthi.net

Xem thêm »