Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ quỹ phát triển trang nhà Phật ÂmNếu quý Phật tử đã đóng góp mà không có tên trong dánh sách trên vui lòng liên lạc qua email: thichngodung@gmail.com để chúng tôi cập nhật lại.