Phật Âm mở chức năng tiếp nhận ấn tống đĩa giảng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử,
      Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật có nhiều phương tiện hơn trong việc tiếp cận giáo lý đạo Phật như xem trực tiếp online trên máy vi tính, laptop hoặc qua ứng dụng trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet), v.v... Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi, ở vùng sâu vùng xa ít được tiếp xúc với internet thì việc nghe pháp thoại thông qua các đĩa giảng vẫn là một nhu cầu bức thiết. 
      Nhận thấy những nhu cầu đó, BBT Phật Âm ngoài việc cung cấp các ứng dụng cho các thiết bị di động, sắp tới là cho Android TV thì việc ẤN TỐNG ĐĨA GIẢNG (VCD và DVD) cũng là một hoạt động rất thiết thực.
      Bắt đầu từ ngày 01/07/2016, BBT Phật Âm sẽ tiếp nhận các yêu cầu ấn tống đĩa giảng từ nút "ẤN TỐNG BÀI GIẢNG" ở dưới mỗi video. Việc ấn tống đĩa này là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, kể cả chi phí vận chuyển bưu điện.

     Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM. BBT Phật Âm
ĐĐ. Thích Ngộ Dũng