Kết quả tìm kiếm: sieu

[VCD] Sự thật và lý luận của việc siêu độ - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 01/09/2011 08:19:31 1,947 0

Tinhkhong2

Pháp thoại: Sự thật và lý luận của việc siêu độ - HT. Tịnh Không giảng

 Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

Cẩn dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1008-Su-that-va-ly-luan-cua-viec-sieu-do

Xem thêm »

[VCD] Vì sao cần phải siêu độ vong nhân - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:36:21 2,212 0

ViSaoPhaiSieuDo

Pháp thoại: Vì sao cần phải siêu độ vong nhân - HT. Tịnh Không

 Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore ngày 4/1/2000

Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1002-Vi-sao-can-phai-sieu-do-vong-nhan

Xem thêm »