Kết quả tìm kiếm: vang-sanh

[VCD] Cách trợ niệm cho người khi lâm chung - CS. Lý Bỉnh Nam

Pháp Hạnh 19/09/2011 09:02:33 3,532 0

CS Ly Binh Nam   
  
Cách trợ niệm cho người khi lâm chung

Dựa theo cuốn Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung của lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam

Tỳ Kheo Thích Nhuận Nghi dịch

Giọng đọc: PT Thiện Quang & Bích Ngọc

downloadhttp://www.mediafire.com/?oqci0tn1florq

Xem thêm »

[VCD] Tín tâm dao động không thể vãng sanh 2 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 16/09/2011 20:05:06 2,425 0

00972
 

Pháp thoại: Tín tâm dao động không thể vãng sanh 2 - HT. Tịnh Không giảng

Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Người đọc: PT. Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/637-Tin-tam-dao-dong-khong-the-vang-sanh-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Tín tâm dao động không thể vãng sanh 1 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 16/09/2011 20:00:09 2,319 0

00971

Pháp thoại: Tín tâm dao động không thể vãng sanh 1 - HT. Tịnh Không giảng

Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Người đọc: PT. Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/637-Tin-tam-dao-dong-khong-the-vang-sanh-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »