Kết quả tìm kiếm: thich-thien-xuan

[VCD] Ý nghĩa Phật đản - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:31:19 8,800 2Bài giảng "Ý nghĩa Phật đản" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Tịnh thất Pháp Thủy.

Xem video online tại đây: Ý nghĩa Phật đản - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?dpy22a1cz224d

Xem thêm »

[VCD] Vượt thoát ràng buộc - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:27:50 11,944 2Bài giảng "Vượt thoát ràng buộc" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Kim Thiền, Bình Dương ngày 15-10-2009.

Xem video online tại đây: Vượt thoát ràng buộc - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?2ss1fo14ct1xr

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=TMUY8JWS

Xem thêm »

[VCD] Văn Tư Tu - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:22:58 6,544 0Bài giảng "Văn Tư Tu" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Phước Sơn (Tiền Giang).

Xem video online tại đây: Văn Tư Tu - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?mtsmj0ryr1x2p

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=UHUEISAL

Xem thêm »

[VCD] Tu trong mọi hoàn cảnh - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:18:57 9,796 2Bài giảng "Tu trong mọi hoàn cảnh" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Thanh Tịnh, Sa Đéc Đồng Tháp.

Xem video online tại đây: Tu trong mọi hoàn cảnh - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?1rwmuvnb7dsv8

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=GR2OUYR6
MP3: http://www.megaupload.com/?d=G7KA2LDL

Xem thêm »

[VCD] Tứ Diệu Đế - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:14:48 10,381 0Bài giảng "Tứ Diệu Đế" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Long Thành (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tứ Diệu Đế - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?u2538rexr7at7

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=IAEDL1GG

Xem thêm »

[VCD] Tứ Chánh Cần - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:10:50 2,172 0Bài giảng "Tứ Chánh Cần" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Long Thành (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tứ Chánh Cần - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?emvthk66k37d2

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=D1W9H8WJ

Xem thêm »

[VCD] Tam Pháp Ấn - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 10:05:02 2,414 0Bài giảng "Tam Pháp Ấn" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Phước Quang (Vĩnh Long).

Xem video online tại đây: Tam Pháp Ấn - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?bezhajb4rb4nb

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=G3R47V35

Xem thêm »

[VCD] Tài ba không qua ý ở - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:59:42 2,853 0Bài giảng "Tài ba không qua ý ở" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Tịnh thất Linh Thứu.

Xem video online tại đây: Tài ba không qua ý ở - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?47fcmhp65hynl

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=CQU0TRFU
MP3: http://www.megaupload.com/?d=IUYQVZ3U

Xem thêm »

[VCD] So sánh tướng dụng thể - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:52:33 2,348 0Bài giảng "So sánh tướng dụng thể" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Khóa tu Phật thất 56.

Xem video online tại đây: So sánh tướng dụng thể - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?bbozbhu6qr73b

Hoặc

Megaupload link: http://www.megaupload.com/?d=359QSAH0

Xem thêm »

[VCD] Sám hối để thoát mộng - Thích Thiện Xuân giảng

Administrator 26/07/2011 09:44:26 3,341 0Bài giảng "Sám hối để thoát mộng" của Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Hòa Ngọc.

Xem video online tại đây: Sám hối để thoát mộng - Thích Thiện Xuân

Download:
Mediafire link: http://www.mediafire.com/?widouxc5d8d8m

Hoặc

Megaupload link:
VCD: http://www.megaupload.com/?d=4DFDPU8S
MP3: http://www.megaupload.com/?d=MP71Y2W2

Xem thêm »