"Thời gian" của sự trọn vẹn - "Mức độ" buông ra - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

Featured Videos

"Thời gian" của sự trọn vẹn - "Mức độ" buông ra - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

1,075 1 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

"Thời gian" của sự trọn vẹn - "Mức độ" buông ra

HT. Viên Minh giảng - ngày 17.09.2017
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh

- Trungtamhotong.org

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.