9A: Hỗ trợ người chết - Hồi hướng - Làm thế nào để có hành động đúng - Có nên lập nhóm -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

Featured Videos

9A: Hỗ trợ người chết - Hồi hướng - Làm thế nào để có hành động đúng - Có nên lập nhóm -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

719 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .

Ngày 9A: Hỗ trợ người chết - Hồi hướng - Làm thế nào để có hành động đúng - Có nên lập nhóm để cùng tu tập - Chia sẻ pháp.

- Trungtamhotong.org
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.