5B: Áp lực trong công việc - Như lý tác ý - Cầu nguyện - Bài kệ "Tâm không" ...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh

Featured Videos

5B: Áp lực trong công việc - Như lý tác ý - Cầu nguyện - Bài kệ "Tâm không" ...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh

681 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 5B: Áp lực trong công việc - Như lý tác ý - Cầu nguyện - Bài kệ "Tâm không" - Nhu cầu và Ham muốn.
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.