5A: Hỏi về "Niệm" - Sứ mệnh của chúng sanh - Xuất gia hay Tại gia -Đạo và đời -Đức tin -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

5A: Hỏi về "Niệm" - Sứ mệnh của chúng sanh - Xuất gia hay Tại gia -Đạo và đời -Đức tin -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

558 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 5A: Hỏi về "Niệm" - Sứ mệnh của chúng sanh - Xuất gia hay Tại gia - Đạo và đời - Đức tin - Phân biệt chánh tà - Hoàn hảo của Pháp - Thấy biết rõ mới giải quyết.
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.