8B: Để không dính mắc - Ngũ uẩn giai không - Chánh niệm - Buông tham ái...- HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

8B: Để không dính mắc - Ngũ uẩn giai không - Chánh niệm - Buông tham ái...- HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

1,068 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .

Ngày 8B: Để không dính mắc - Ngũ uẩn giai không - Chánh niệm - Buông tham ái - Sự quân bình trong đời sống - Căn cơ của mỗi người - Người giác ngộ.

- Trungtamhotong.org
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.