7A: Quan sát khi nhiều đối tượng - Nhẫn nại ba-la-mật - Ngũ căn...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh

7A: Quan sát khi nhiều đối tượng - Nhẫn nại ba-la-mật - Ngũ căn...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh

660 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 7A: Quan sát khi nhiều đối tượng - Nhẫn nại ba-la-mật - Trở về chính mình chứ không phải tự cô lập - Ngũ căn - Tính "đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết" của muôn loài - Tánh biết tự nhiên và Tánh biết qua ý thức.

- Trungtamhotong.org
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.