9B: Tánh biết và Linh hồn - Cân bằng trong tu tập - Bản chất gốc của con người - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

Featured Videos

9B: Tánh biết và Linh hồn - Cân bằng trong tu tập - Bản chất gốc của con người - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

1,043 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 9B: Tánh biết và Linh hồn - Cân bằng trong tu tập - Bản chất gốc của con người - Thường và Vô thường.
- Trungtamhotong.org
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.