Sở tri chướng & Phiền não chướng - Hỏi đáp - HT. Viên Minh giảng tại HKST (11/12/2017) - Thích Viên Minh

Sở tri chướng & Phiền não chướng - Hỏi đáp - HT. Viên Minh giảng tại HKST (11/12/2017) - Thích Viên Minh

185 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sở tri chướng & Phiền não chướng - Hỏi đáp

HT. Viên Minh giảng tại Huyền Không Sơn Thượng (11/12/2017)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.