[Sách nói] Thực Tại Hiện Tiền - Thích Viên Minh

[Sách nói] Thực Tại Hiện Tiền - Thích Viên Minh

6,724 2 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Audio Book Thực Tại Hiện Tiền - Tác giả: Hòa Thượng Viên Minh

Vài cảm nghĩ và Lời nói đầu - 00:00
Sơ lược lịch sử Phật giáo - 10:06
Kinh điển và cái thực - 45:22
Giới Thiệu Kinh Bát Nhã - 1:21:44
Đi vào kinh Bát Nhã - 2:21:40
Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh - 2:59:58

http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/ThucTaiHienTien1/index.htm

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.