Hội thảo Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Viên Minh

Hội thảo Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Viên Minh

1,311 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khai mạc Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa năm 2014.

Nguyên lý giác ngộ của Đạo Phật rất rõ ràng, đó là “Tự mình là hòn đảo cho chính mình” giữa bể khổ sinh tử trầm luân, hay “Tự mình thắp đuốc lên mà đi” giữa những nẻo đường vô minh tăm tối.

Kinh Pháp Cú (Dhammapāda 160) Đức Phật dạy:

"Attāhi attano nātho
Ko hi nātho parosiyā
Attanā va sudantena
Nāthaṃ labhati dullabhaṃ."

Tự mình nương tựa mình
Không nương tựa ai khác
Khi tự mình sạch trong
Là chỗ nương khó được.

Kinh Pháp Cú (Dhammapāda 165) Đức Phật dạy:

"Attanā va katam pāpam
Attanā sankilissati
Attanā akatam pāpam
Attanā va visujjhati
Suddhi asuddhi paccattam
N’añño aññam visodhaye."

Tự mình làm việc ác
Nên tự mình ô nhiễm
Tự mình làm điều lành
Nên tự mình thanh tịnh
Tự tịnh, tự nhiễm ô
Không ai tịnh ai được?

http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.