Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ ... - Thích Viên Minh

Featured Videos

Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ ... - Thích Viên Minh

1,066 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ - Ý thức và Tánh biết - Sở đắc và Chứng ngộ Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - http://www.trungtamhotong.org .

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.