Hỏi đáp: Thiền định & Thiền tuệ - Tánh Biết & Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp - Vô ngã vị tha - Thích Viên Minh

Featured Videos

Hỏi đáp: Thiền định & Thiền tuệ - Tánh Biết & Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp - Vô ngã vị tha - Thích Viên Minh

1,030 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.