Giới Tự Nhiên Và Giới Quy Định - Tái Sanh - Tâm Sân - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

Giới Tự Nhiên Và Giới Quy Định - Tái Sanh - Tâm Sân - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh

166 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Tự Nhiên Và Giới Quy Định - Tái Sanh - Tâm Sân - HT. Viên Minh giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.