Đức Tính Thi Ân - Tri Ân - Đền Ân | HT. Viên Minh | Tịnh Xá Định Quang - Lâm Đồng | Ngày 15/11/2020 - Thích Viên Minh

Đức Tính Thi Ân - Tri Ân - Đền Ân | HT. Viên Minh | Tịnh Xá Định Quang - Lâm Đồng | Ngày 15/11/2020 - Thích Viên Minh

255 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đức Tính Thi Ân - Tri Ân - Đền Ân | HT. Viên Minh | Tịnh Xá Định Quang - Lâm Đồng | Ngày 15/11/2020

Nguồn: Ngọa Tùng Am
https://www.facebook.com/Ngo%E1%BA%A1-T%C3%B9ng-Am-107253594192123
https://www.facebook.com/HuyenKhongSonThuong
https://huyenkhongsonthuong.com/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.