Chân lý không thuộc riêng tôn giáo hay chủ thuyết nào! - Thư Thầy Trò 67 | Thầy Viên Minh - Bất Nhị - Thích Viên Minh

Featured Videos

Chân lý không thuộc riêng tôn giáo hay chủ thuyết nào! - Thư Thầy Trò 67 | Thầy Viên Minh - Bất Nhị - Thích Viên Minh

783 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chân lý không thuộc tôn giáo hay chủ thuyết nào! - Thư Thầy Trò 67
Tác giả: Thầy Viên Minh - Bất Nhị
Giọng đọc: NSUT Trọng Phan - NSUT Bích Ngọc

#ThayVienMinh
#ThuThayTro
#ThuThayTro

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.