Vấn đáp: Tu tâm - tu chùa - SC. Giác Lệ Hiếu

Featured Videos

Vấn đáp: Tu tâm - tu chùa - SC. Giác Lệ Hiếu

745 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

67. Vấn đáp:
00:00 - Dẫn nhập
00:49 - 1. Giải nghiệp
05:28 - 2. Vì sao ăn chay mà vẫn còn nóng tính
09:42 - 3. Quan niệm tu tâm không tu chùa đúng hay sai
25:26 - 4. Bị lừa vì chơi tiền ảo


#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #VanDap #VanDapGiacLeHieu

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.