Vấn đáp 37: Ngồi thiền có giúp thông minh sáng suốt hơn không? - SC. Giác Lệ Hiếu

Vấn đáp 37: Ngồi thiền có giúp thông minh sáng suốt hơn không? - SC. Giác Lệ Hiếu

1,150 2 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

158. Vấn đáp Phật Pháp kỳ 37: Ngồi thiền có giúp thông minh sáng suốt hơn không? - SC. Giác Lệ Hiếu

00:00 Giới thiệu
00:22 Hộ Pháp có cần có nhiều tiền
04:20 Người xuất gia và việc học thế học
07:17 Cúng dường hồi hướng công đức cho cha mẹ
07:47 Sám hối nghiệp sát sanh
09:17 Muốn làm phước mà sợ bị làm phiền
10:25 Gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống có phải do tình duyên?
12:57 Có cần bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ của mình?
17:19 Bán máu để lấy tiền làm phước
19:06 Sắp xếp thời khóa tu tập để không làm phiền đến gia đình
21:48 Tu tập vô tướng
22:38 Lựa chọn giữa tu tập cho bản thân và báo hiếu cha mẹ
25:22 Đừng xen vào chuyện riêng tư của gia đình khác
26:05 Sắp xếp thời gian tu tập
27:59 Mười đức hiệu của Phật
28:54 Để làm việc thành công
31:35 Người theo Thiên Chúa giáo có được tìm hiểu về đạo Phật không?
34:08 Trị bệnh tâm thần đa nhân cách
37:13 Người thân trở về báo mộng
39:58 Người khác có ác cảm với mình
42:03 Ngồi thiền có giúp thông minh sáng suốt hơn không?
48:34 Cố chấp muốn cho người khác theo ý mình

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #각려효스님 #스님법문 #재한베트남불교 #VanDapPhatPhap #VanDap

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.