Vấn đáp: Ai có thể trì chú Lăng Nghiêm? Đức Phật nhập niết bàn là đi về đâu? - SC. Giác Lệ Hiếu

Featured Videos

Vấn đáp: Ai có thể trì chú Lăng Nghiêm? Đức Phật nhập niết bàn là đi về đâu? - SC. Giác Lệ Hiếu

575 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

91. Vấn đáp: Ai có thể trì chú Lăng Nghiêm? Đức Phật nhập niết bàn là đi về đâu? - SC. Giác Lệ Hiếu

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #VanDap #VanDapPhatPhap #ChuThuLangNghiem #LangNghiem

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.