Vượt cố chấp - Học buông xả - Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng - Phần 2 - SC. Giác Lệ Hiếu

Vượt cố chấp - Học buông xả - Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng - Phần 2 - SC. Giác Lệ Hiếu

1,032 0 0 0 Người đăng: minhluong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

213. Vượt cố chấp - Học buông xả - Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng - Phần 2 - SC. Giác Lệ Hiếu

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #KinhTrungBo #Kinhtatcalauhoac #스님의법문 #각려효스님 #재한베트남불교 #니까야경 #중부

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.