Vấn đáp: Tâm sân quá nặng, không làm chủ được bản thân - SC. Giác Lệ Hiếu

Featured Videos

Vấn đáp: Tâm sân quá nặng, không làm chủ được bản thân - SC. Giác Lệ Hiếu

1,057 1 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

162. Vấn đáp Phật Pháp kỳ 38: Tâm sân quá nặng, không làm chủ được bản thân - SC. Giác Lệ Hiếu

00:00 Giới thiệu
01:17 Tại sao mẹ suốt ngày la mắng con
05:23 Chuẩn bị gì khi vô thường đến
10:18 Mơ thấy người thân đã mất
16:11 Giúp người thân có cái nhìn chánh kiến
18:47 Tâm sân quá nặng, không làm chủ được bản thân
28:41 Sám hối nghiệp sát sanh
30:29 Giúp con cái chuyển hóa tâm tánh
36:16 Cúng rằm làm sao cho được lợi lạc
41:09 Tự quy y Tam Bảo có đúng không
44:23 Giúp người thân chuyển hóa niềm tin bói toán
48:10 Chuyển hóa nghiệp trong quá khứ

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #각려효스님 #스님법문 #재한베트남불교 #VanDapPhatPhap #VanDap

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.