Quan điểm của đạo Phật về cộng đồng LGBT- Vấn đáp Phật Pháp- SC. Giác Lệ Hiếu

Quan điểm của đạo Phật về cộng đồng LGBT- Vấn đáp Phật Pháp- SC. Giác Lệ Hiếu

665 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

104. Quan điểm của đạo Phật về cộng đồng LGBT. "Bất phụ Như Lai, bất phụ nàng", Nhân quả có mâu thuẫn không? #Vấn_đáp_Phật_Pháp 17
00:00 : Giới thiệu
6:20-9:50 : Hoa ưu đàm, thời mạt pháp là gì?
9:55-14:00 : Phát nguyện quá lớn, sợ không làm được.
14:05- 21:00 : Người thân có năng lực đặc biệt, thấy quá khứ, vị lai của người khác nhưng tâm tính lại thất thường.
21:05-26:18 : Nhân quả có mâu thuẫn không?
26:35-32:28 : Đức Phật A Di Đà là ai?
32:35-34:20 : Thích người hơn nhiều tuổi có sao không?
34:30- 44:50 : Tại sao đi chùa nhiều năm nhưng phiền não nhiều hơn?
45:00- 48:50 : Tập sự xuất gia nhưng vẫn nhớ và muốn kết hôn với người yêu.
48:55- 50:52 : Khi nghe pháp thì tâm hoan hỷ, không nghe thì tâm lại nóng.
50:55- 54:00 : Có cần quy y cho bố mẹ đã mất hơn 20 năm?
54:05- 58:22 : Xin hỏi phương pháp để tu tập lên mức siêu việt?
58:25- 1:00:37 : Ngày lễ, tết hay cúng sao giải hạn, mua hình thế đốt có mê tín không?
1:00:52 -end : Quan điểm của Đạo Phật về cộng đồng LGBT?


#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #gioitinhthuba #LGBT #nhanqua #ADiDaPhat

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.