Kết quả tìm kiếm: tinh-khong

[VCD] Sự thật và lý luận của việc siêu độ - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 01/09/2011 08:19:31 1,878 0

Tinhkhong2

Pháp thoại: Sự thật và lý luận của việc siêu độ - HT. Tịnh Không giảng

 Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

Cẩn dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1008-Su-that-va-ly-luan-cua-viec-sieu-do

Xem thêm »

[VCD] Khai Thị cho đồng tu Sydney 2010 - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 17:26:11 2,002 0

00970

Pháp thoại: Khai Thị cho đồng tu Sydney 2010 - HT. Tịnh Không giảng

(Làm thế nào chuyển đổi thể chất, tinh thần và

hoàn cảnh xung quanh giảm thiểu tai họa thiên tai)

 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Sydney, Úc Châu (13/3/2010)

Thanh Trí chuyển ngữ

download http://www.mediafire.com/?2itdev8dfidsv

Xem thêm »

[VCD] Hoài niệm ân sư và Khai Thị - HT. Tịnh Không

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:53:43 1,742 0

tinhkhong

Pháp thoại: Hoài niệm ân sư và Khai Thị - HT. Tịnh Không

 Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1003-Hoai-niem-an-su-va-Khai-Thi

Xem thêm »

[VCD] Vì sao cần phải siêu độ vong nhân - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:36:21 2,161 0

ViSaoPhaiSieuDo

Pháp thoại: Vì sao cần phải siêu độ vong nhân - HT. Tịnh Không

 Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore ngày 4/1/2000

Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1002-Vi-sao-can-phai-sieu-do-vong-nhan

Xem thêm »

[VCD] Sống trong thế giới cảm ân - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:29:57 1,969 0

CamAn

Pháp thoại: Sống trong thế giới cảm ân - HT. Tịnh Không

Giảng tại Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore ngày 7/4/2005

Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/1001-Song-trong-the-gioi-cam-an

Xem thêm »

[VCD] Pháp môn Niệm Phật - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:23:19 2,524 0

PhapmonniemPhat

Pháp thoại: Pháp môn Niệm Phật - HT. Tịnh Không

Giảng tại Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore tháng 10/2003

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/243-Phap-mon-niem-Phat-PS-Tinh-Khong

Xem thêm »

[VCD] Giáo dục, phong thủy, vận mạng - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 16:04:26 2,052 0

GiaoDucPhongThuy

Pháp thoại: Giáo dục, phong thủy, vận mạng - HT. Tịnh Không

Cẩn dịch: Vọng Tây

download http://www.mediafire.com/?y3w6xnlxhek16

Xem thêm »

[VCD] Giáo dưỡng trẻ thơ - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 15:57:01 1,814 0

GiaoDuongTreTho

Pháp thoại: Giáo dưỡng trẻ thơ - HT. Tịnh Không giảng

Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Ðà Hồng Kông 6/6/2004

Cẩn dịch: Vọng Tây

downloadhttp://phapthi.net/f/showthread.php/999-Giao-duong-tre-tho

Xem thêm »

[VCD] Giới là hợp tình hợp lý - HT. Tịnh Không giảng

Pháp Hạnh 31/08/2011 15:44:46 1,268 1

Gioilahoptinh

Pháp thoại: Giới là hợp tình hợp lý - HT. Tịnh Không giảng

Trích từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất

Giảng tại Hồng Kông ngày 20/5/1998

Cẩn dịch: Vọng Tây

download http://phapthi.net/f/showthread.php/998-Gioi-la-hop-tinh-hop-ly

Xem thêm »