Du già sư địa luận - Bài kệ 18,19,20,21: Trở về tiếp xúc, nhận diện đất mẹ và cơ thể để trị liệu - Thích Nhất Hạnh

Du già sư địa luận - Bài kệ 18,19,20,21: Trở về tiếp xúc, nhận diện đất mẹ và cơ thể để trị liệu - Thích Nhất Hạnh

3,624 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp thoại trong mùa An cư kiết đông 2011-2012 Làng Mai
- Trở về tiếp xúc, nhận diện đất mẹ và cơ thể để trị liệu
- Giảng Du già sư địa luận: Những bài kệ về Thắng Nghĩa: kệ 18,19,20,21

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.