Du già sư địa luận - Bài kệ 38-41: Vô ngã tương tục, cái thấy chấp nhận - Thích Nhất Hạnh

Du già sư địa luận - Bài kệ 38-41: Vô ngã tương tục, cái thấy chấp nhận - Thích Nhất Hạnh

3,715 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Vô ngã tương tục, cái thấy chấp nhận
- Những bài kệ về Thắng Nghĩa: kệ 38,39,40,41
Pháp thoại trong mùa An cư kiết đông 2011-2012 Làng Mai
Giảng ngày 15/01/2012

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.