Du già sư địa luận ( Bài kệ 34-37 ) - Thích Nhất Hạnh

Featured Videos

Du già sư địa luận ( Bài kệ 34-37 ) - Thích Nhất Hạnh

1,068 0 0 0 Người đăng: GiacTamHanh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Du Già Sư Địa Luận 2011 - 2012
Ngày giảng: 12/01/2012
Thích Nhất Hạnh
Du già sư địa luận ( Bài kệ 34-37 )


|11. 2012 01 12 UH VN Du già sư địa luận (Bài kệ 34- 37)|

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.