Tara Mantra - tune in version - Ani Choying Drolma

Tara Mantra - tune in version - Ani Choying Drolma

4,699 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

OM TARE TUTTARE TURE SOHA
The Mantra of the Green Tara.
Everyone can sing it - if it's done in a spirit of peace.

The old Mantra with a young melody composed by
Nhyoo Bajracharya - Nepal

Life on tour in Germany
03.09.2010 - 02.10.2010
Details here:

www.choying.de
www.choying.com

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.