Great Compassion Mantra - Ani Choying Drolma

Great Compassion Mantra - Ani Choying Drolma

8,397 0 0 1 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ani Choying Drolma (sinh ngày 04/06/1971 tại Kathmandu, Nepal), cũng được biết tới với tên Choying Drolma và Ani Choying, là một nữ tu Phật giáo tại Nepal. Sư cô được biết tới ở Nepal và khắp thế giới bằng việc tụng nhiều kinh, thần chú của Phật giáo Tây Tạng.

Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Ite Vatte Cale Cale Pra Cale Pra Cale Kusume Kusume Vare Ili Mili Citijvala māpanāye Svāhā

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • minhtran Đã thêm một âm thanh tran đầy định lực, âm thanh ấy xuất phát từ một tâm từ của một con người đã tinh tấn tu tập quán chiếu từ bên trong mới có âm thanh như thế được. Cảm on sư cô đã mang lai cho con người thấy an lành khi nghe giong hat của sư cô. A di đa Phât