Om mani padme hum - Ani Choying Drolma

Om mani padme hum - Ani Choying Drolma

6,924 0 0 2 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Tên của bạn Đã thêm Nguyễn Thị Hồng Mến
  • Man Ba Hiep Đã thêm Cách thể hiện này thật khác biệt và rung động.