Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Kesi - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

Featured Videos

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Kesi - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

776 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thầy Tâm Hạnh giảng Phẩm Kesi trong chương 4 Pháp Kinh Tăng Chi Bộ
Kinh 111: Kesi
Kinh 112: Tốc độ
Kinh 113: Gậy thúc ngựa
Kinh 114: Con Voi
Kinh 115: Các trường hợp
Kinh 116: Không Phóng dật
Kinh 117: Hộ trì
Kinh 118: Xúc động
Kinh 119, kinh 120: Sợ hãi
Thiền Viện Vạn Hạnh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.