Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp |Phẩm Asura (A Tu La)| Lợi mình lợi người - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

Featured Videos

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp |Phẩm Asura (A Tu La)| Lợi mình lợi người - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

558 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chiều Thứ Bảy T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng Phẩm Asura với các Kinh 95-96-97 nói về Lợi mình Lợi người và các học pháp
Thiền Viện Vạn Hạnh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.