Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

561 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng kinh 123 Hạng người sai khác. Đây là chỉ cho 4 hạng người an trú trong 4 cảnh giới Thiền Định, nếm được vị ngọt của an lạc, ly dục trong các Tầng Thiền thứ nhất , thứ hai, thứ ba, thứ tư.. và sự khác biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và phàm phu không nghe pháp...

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.