Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

Featured Videos

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

608 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chiều Thứ bảy Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng phẩm Mây mưa và cái ghè kinh 101, 102, 103 trong Tăng chi Bộ kinh quyển 2 . Đây là những hình ảnh mà đức Phật nêu ra để người nghe dễ hiểu

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.