Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng - TT. Thích Tâm Đức

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng - TT. Thích Tâm Đức

1,783 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng sư Thượng tọa Thích Tâm Đức.
Giảng tại: Đạo tràng Bát Quan Trai Chùa Long Viễn - Tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2014
Đại ý phẩm thứ 16:Một khi có Tri kiến Phật sẽ ngộ ra rằng, Ta bất sinh bất diệt (Pháp thân) chớ không phải cái thân có sinh, có diệt này (Ứng hóa thân).

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.