Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp - TT. Thích Tâm Đức

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp - TT. Thích Tâm Đức

2,182 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng sư Thượng tọa Thích Tâm Đức.Giảng tại: Đạo tràng Bát Quan Trai Chùa Long Viễn - Tỉnh Vĩnh Long.Năm 2014Đại ý phẩm thứ 11: Để thấy hay chứng ngộ được Chân lý (Phật Đa Bửu) thì người tu tập hay giảng kinh Pháp Hoa (Phật Thích Ca) phải Thiền tuệ (Thu hồi về tất cả hóa thân Phật Thích Ca trong mười phương, tức là diệt trừ mọi vọng tưởng) = Tam thân Phật (Pháp thân, Ứng hóa thân, Báo thân) nhập làm một trong một thân chúng sinh có tu tập = Tâm (Tam thân Phật) và Thân (Tháp) trở thành quý báu không bị thời gian, không gian chi phối = Hiện Bửu Tháp

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.