Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA - TT. Thích Tâm Đức

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA - TT. Thích Tâm Đức

2,528 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA - Giảng sư Thượng tọa Thích Tâm Đức.

Giảng sư Thượng tọa Thích Tâm Đức.
Giảng tại: Đạo tràng Bát Quan Trai Chùa Long Viễn - Tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2014

Đại ý phẩm thứ 12:

Bất kỳ hữu tình nào tin nhận và hằng sống với Kinh Pháp Hoa / Tri Kiến Phật (Trung đạo hay Tâmsiêu việt sự đối đãi) đều thành Phật, bất luận đó là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, người hay thú, thiện hay ác!

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.