Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2b - TT. Thích Tâm Đức

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2b - TT. Thích Tâm Đức

2,132 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện
Giảng sư Thượng tọa Thích Tâm Đức.
Giảng tại: Đạo tràng Bát Quan Trai Chùa Long Viễn - Tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2012

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.