Cúng dường món chay Việt Nam lên chư Tăng Hàn Quốc - SC. Giác Lệ Hiếu

Cúng dường món chay Việt Nam lên chư Tăng Hàn Quốc - SC. Giác Lệ Hiếu

1,061 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay - Hàn Quốc cúng dường món chay Việt Nam lên chư Tăng đang an cư kiết hạ tại thiền viện Bukdae, Ngũ Đài Sơn, Hàn Quốc, ngày 09/08/2020.


#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #MonChay #HanQuoc

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.