Video6 - Từ 01-34: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 4 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video6 - Từ 01-34: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 4 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

4,473 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền sư Duy Lực giảng tại Santa Ana, Hoa Kỳ, 1990.

Các câu hỏi trong video trên:

01 - Hướng tu nào thích hợp cho lớp trẻ? - Tại phút 0:55
02 - Làm sao có sự vui thú trong sự tu tập? - Tại phút 6:31
03 - Thiềnsư Tây tạng cởi trần trong tuyết lạnh? - Tại phút 10:46
04 - Đứa trẻ không dạy gì hết, nhiều nghi tình? - Tại phút 14:17
05 - Vô niệm là chân niệm hay giả niệm? - Tại phút 18:39
06 - Ngài Ca-diếp nhìn hoa mĩm cười có ý gì? - Tại phút 21:3207 - Phật Thích-ca tu phương pháp nào đắc đạo? - Tại phút 24:31
08 - Phương pháp thiền đầu tiên của Phật là gì? - Tại phút 27:56
09 - Tây phương vật chất, Phật giáo suy vong? - Tại phút 29:22
10 - Thầy kêu đệ tử phát bao thơ quyên tiền? -Tại phút 32:48
11 - Tại sao cúng Thất 7 tuần và 100 ngày? - Tại phút 38:44
12 - Khi nào linh hồn đi đầu thai? - Tại phút 40:48

13 - Chết có nên mang theo chuỗi tràng hạt? - Tại phút 46:17
14 - Hầm sâu đen tối là chỗ nào? - Tại phút 50:56
15 - Sao tín chúng bán kinh sách kiếm tiền? - Tại phút 53:19
16 - "Vô sở sợ", không sợ làm điều sai sao? - Tại phút 54:58
17 - Có 5 trình độ chứng quả, tu thiền quả nào? - Tại phút 57:36
18 - "Tâm quá khứ bất khả đắc" là sao? - Tại phút 1:04:26
19 - Hẹn thảo luận ở Từ Ân thiền đường - Tại phút 1:13:43
20 - Câu thoại đầu là vọng niệm? - Tại phút 1:15:36
21 - Thế nào là nổi nghi tình? - Tại phút 1:19:17
22 - Thập Mục Ngưu Đồ áp dụng trong thiền? - Tại phút 1:20:36
23 - Đọc chú nào tronglúc thiền? - Tại phút 1:23:32

24 - Các kinh viết theo phương pháp tổng hợp? - Tại phút 1:25:26
25 - Các pháp không thấp cao, chỉ tùy căn cơ? - Tại phút 1:29:24
26 - "Vô lượng thọ, vô lượng quang" nghĩa gì? - Tại phút 1:31:25
27 - Danh Phật chỉ làbiểu thị của trí huệ? - Tại phút 1:33:00
28 - Thể, Tướng, Dụng, là như thế nào? - Tại phút 1:33:50
29 - Sao con cháu không theo tôn giáo ông bà? - Tại phút 1:37:37
30 - Các Thức trong Duy Thức là gì? - Tại phút 1:42:58
31 - Phật giáo đóng góp gìcho gia đình? - Tại phút 1:47:40
32 - Thế nào là Trạch Pháp? - Tại phút 1:51:06
33 - Kinh nghiệm tu tập - Tại phút 1:53:42
34 - Diễn văn kết thúc - Tại phút 1:57:17

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.