Video10 Từ 01-35: Thiền Thất tại Rainbow Crest 2 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video10 Từ 01-35: Thiền Thất tại Rainbow Crest 2 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

3,025 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền sư Duy Lực giảng tại thiền thất Rainbow Crest, Hoa Kỳ, 1991. /

Các câu hỏi trong video trên:

01 - Phật giáo Trung Hoa pha thuyết Lão Trang? - Tại phút 0:06
02 - Dơi sẵn có radar, sao người phải tu luyện? - Tại phút 12:23
03 - Chó không thể dùng óc tu, sao nó biết ăn chay? - Tại phút 16:46
04 - Con cọp tu bên am là như thế nào? - Tại phút 19:30
05 - Nguyệt Khê, 22 tuổi hoằng pháp, bị bắt bí ! - Tại phút 21:53
06 - Căn cơ thấp kém, không bằng các Tổ? - Tại phút 23:58
07 - Tọa hương - Tại phút 26:13
08 - Đi hương - Tại phút 30:50
09 - Có thể giải thích công án được không? - Tại phút 33:34
10 - Niết-bàn đạt đến từng phần hay toàn thể? - Tại phút 37:21
11 - Công án cân bằng giữa đối đãi vàtrống không? - Tại phút 39:35
12 - Làm sao tránh óc đối đãi và trống không? - Tại phút 41:15

13 - Yếu chỉ của thiền tông - Tại phút 45:23
14 - Công phu thế nào cho đúng tông chỉ? - Tại phút 54:34
15 - Phải có nhân tố nào để thành tu sĩ? - Tại phút 56:40
16 - Tham thiền hình ảnh nổi lên, đúng không? - Tại phút 59:19
17 - Nhìn vào "hầm sâu đen tối" bằng cách nào? - Tại phút 1:01:11
18 - Làm cho cảnh không vào mắt, đúng không? - Tại phút 1:03:10
19 - Mắt khó tránh cảnh, tạm niệm thoạiđầu? - Tại phút 1:07:19
20 - Có phải thêm một niệm "không biết"? - Tại phút 1:08:57
21 - Cầu an giúp được cho người bệnh không? - Tại phút 1:11:32
22 - Cần đọc kinh sách để có lòng tin? - Tại phút 1:14:04
23 - Tịnh độ dễ, TST khó; bỏ dễtheo khó? - Tại phút 1:19:40

24 - Đã thiền thất ở Trung hoa và Việt nam - Tại phút 1:29:20
25 - Cái khó của pháp môn Tịnh độ? - Tại phút 1:32:10
26 - Vãng sanh về Tịnh độ; Tịnh độ ở đâu? - Tại phút 1:37:49
27 - Tổ của Tịnh độ chỉ cho đọc 3 thứ kinh? - Tại phút 1:39:57
28 - Đại nguyện và thực hành của Tinh độ - Tại phút 1:41:49
29 - Nguyện trước bàn thờ Phật, hay trong tâm? - Tại phút 1:43:13
30 - Vấn đề căn bản: Có cõi cực lạc không? - Tại phút 1:44:20
31 - Cách niệm Phật của Đại Thế Chí rất khó? - Tại phút 1:46:24
32 - Niệm Phật như con nhớ mẹ, được không? - Tại phút 1:49:15
33 - Niệm Phật có phải là vọng tưởng không? - Tại phút 1:50:07
34 - Pháp môn niệm Phật khó hơn tham thiền - Tại phút 1:50:34
35 - Lễ Quy-y - Tại phút 1:51:31

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.