Video11 Từ 01-47: Giảng tại chùa Linh Sơn, Toronto, Canada - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video11 Từ 01-47: Giảng tại chùa Linh Sơn, Toronto, Canada - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

3,744 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền sư Duy Lực giảng tại Chùa Linh Sơn, Toronto, Canada, 1991. /

Các câu hỏi trong video trên:

01 - TST ai tu, và có kinh sách nào? - Tại phút 0:19
02 - Giới thiệu pháp môn Tổ sư thiền - Tại phút 3:38
03 - Duy thứchọc: nhắm mắt chiêm bao - Tại phút 6:05
04 - Quét sạch mộng tưởng của mở mắt chiêm bao - Tại phút 9:34
05 - Chiêm bao đều do vọng tâm tạo, không thật - Tại phút 13:58
06 - Chân tâm: "Chánh biến tri", cái Biết cùng khắp - Tại phút 14:56
07 - TừNghi đến Ngộ - Tại phút 16:30
08 - Tổ sư thiền thất truyền từ thời nhà Lê - Tại phút 17:06
09 - Lịch sử truyền thừa của Tổ sư thiền - Tại phút 18:03
10 - Những người đã chứng ngộ - Tại phút 20:42
11 - Kiến tánh không nhất thiết đểlại nhục thân - Tại phút 21:19
12 - Tham Tổ sư thiền không cần ngồi hoài - Tại phút 23:00
13 - Tham thiền là phát hiện sức mạnh bản năng - Tại phút 23:56
14 - Sao mình phát huy không được bản năng? - Tại phút 27:50
15 - Tổ sư thiền quét trống để được dùng - Tại phút 28:48
16 - Cái dụng của cô thợ may Hằng Thiền - Tại phút 30:41

17 - Cái dụng của cầu thủ Trương Quốc Anh - Tại phút 33:03
18 - Cái dụng của Bác sĩ Thuận - Tại phút 36:47
19 - Cái dụng của người, Phật, trời,A-la-hán - Tại phút 37:14
20 - Kim Bích Phong tu, có hào quang - Tại phút 38:04
21 - Ngũ Đình Phương mắt thấy hào quang - Tại phút 39:23
22 - Một cư sĩ thấy hào quang Ngài Hư Vân - Tại phút 40:26
23 - Hào quang thiền sư ngăn trở thiên thần vào - Tạiphút 42:00
24 - Thiền sư sanh tử tự do, chui vào hòm - Tại phút 44:55
25 - Thiền sư tịch khi bị vua mời 3 lần - Tại phút 46:34
26 - Thực hành sẽ phát huy được bản năng mình - Tại phút 49:00
27 - Một thương gia làm việc trí óc, mà không qua óc- Tại phút 50:35
28 - NGHI gồm giới-định-huệ công-thương-kỹ-nghệ - Tại phút 52:24
29 - Cái Biết bản thể ra sao, hiện ra cách nào? - Tại phút 54:41
30 - Biết cúc vàng/đẹp/thích; Biết nào vọng động? - Tại phút 57:28
31 - Người chết có cảmứng kinh kệ không? - Tại phút 1:02:29
32 - Làm sao sửa được nhân quả? - Tại phút 1:06:52

33 - Phật Thích-ca thiền 49 ngày, phải suy nghĩ? - Tại phút 1:12:43
34 - Phật tánh không sanh không diệt - Tại phút 1:14:45
35 - Đặc điểm TST và thiền củathầy Thanh Từ - Tại phút 1:19:20
36 - Khoa học hồ nghi, còn thiền là chánh nghi - Tại phút 1:20:23
37 - Cao nhân nào truyền TST cho Sư phụ? - Tại phút 1:22:02
38 - Truyền Pháp Nhũ có khác Pháp Ngũ không? - Tại phút 1:26:02
39 - Làm sao thực hiện được nghi tình không biết? - Tại phút 1:28:54
40 - Dùng thanh sắc cầu Ta là hành tà đạo? - Tại phút 1:37:18
41 - Tham sân si mạn nghi tà kiến, còn Nghi tình? - Tại phút 1:40:23
42 - Phật không còn nghiệp quả, thị hiện bị bệnh? - Tại phút 1:41:42
43 - Các cấp sai biệt trên đường đến Phật tánh - Tại phút 1:44:44
44 - Ý thức thành Diệu Quan Sát Trí, sao lại bỏ? - Tại phút 1:46:32
45 - Ma, quỷ, thần, thuộc loài nào trong lục đạo? - Tại phút 1:48:27
46 - Chích mũi thuốc bất tỉnh, cái Biết ởđâu? - Tại phút 1:52:34
47 - Tham thiền có nên học thêm kiến thức không? - Tại phút 1:53:50

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.