Video5 - Từ 01-41: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 3 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video5 - Từ 01-41: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 3 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

4,595 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng tại Santa Ana, Hoa Kỳ, 1990. /

Video 5 nầy bao gồm:

01 - Ngài Lâm Tế làm sao đắc đạo? - Tại phút 0:46
02 - Ngài Sùng Tín ngộ đạo như thế nào? - Tại phút 9:31
03 - Hội Thông ngộ do cơ xảo của Thầy -Tại phút 11:53
04 - Các cơ xảo xưa không còn dùng được nữa - Tại phút 13:21
05 - Tham công án và tham thoại đầu - Tại phút 15:15
06 - Công án Thái Thủ Tọa sắp kiến tánh triệt để - Tại phút 18:10
07 - Kim Bích Phong hào quang che quỷ sứ - Tạiphút 21:46
08 - Câu chuyện Đạo Tuyên, Tổ của Luật Tông - Tại phút 23:59
09 - Thần Già lam muốn thấy mặt trụ trì - Tại phút 28:38
10 - Bộ trưởng ngoại giao Ngũ Đình Tuân - Tại phút 30:46
11 - Quãng Đông cư sĩ thấy được hào quang - Tại phút 31:51
12 - Niệm Phật là gieo duyên, có Nghi mới Ngộ - Tại phút 33:51
13 - Sao Thiền tông nói "định ở trong động"? - Tại phút 37:27
14 - Tu mà không học là tu mù - Tại phút 43:01

15 - Pháp môn cao quá, chỉ mình Ca-diếp ngộ! - Tại phút 48:56
16 - Pháp Nhĩ Căn Viên Thông, Quán Thế Âm - Tại phút 52:14
17 - Thiền Tứ Niệm Xứ, Tri Vọng, trái với TST? - Tại phút 54:02
18 - Nghi tình nặng, nhức đầu, là thân bệnh? - Tại phút 56:12
19 - Giáo lý an tâm, thiền khỏi nguy hiểm? - Tại phút 58:48
20 - Vai trò các thức trong việc giữ nghi tình - Tại phút 1:04:15
21 - Vô-vi Thầy Tám, Quán-âm Thanh Hải, TST? - Tại phút 1:07:57
22 - Kinh nào nói: "nhân nghi, quả ngộ"? - Tại phút 1:12:26
23 - Tại sao chứng ngộ rồi, còn phải tu? - Tại phút 1:17:24
24 - Lục Tổ nghi gì mà ngộ? - Tại phút 1:20:56
25 - Sự khác biệt giữa công án và thoại đầu - Tại phút 1:27:28
26 - Sắp chết, mình và người thân nên làm gì? - Tại phút 1:29:22
27 - Thiền cách nào khi lái xe và đi bộ? - Tại phút 1:36:38
28 - Nghiệp dichuyển cách nào? - Tại phút 1:38:20

29 - Sao T.Q. Anh không giống Ngài Hám Sơn? - Tại phút 1:41:03
30 - Từ Ca-diếp đến Đạt-ma không có công án? - Tại phút 1:43:13
31 - Tổ thiền Đông Độ không hiện thần thông? - Tại phút 1:44:12
32 - Hạ căn, mạt pháp, sao tu đốn ngộ được? - Tại phút 1:47:36
33 - Thế nào là cuồng vọng thuyết pháp? - Tại phút 1:52:04
34 - Phật học viện có giúp tăng trí tuệ không? - Tại phút 1:53:50
35 - Khán thoại đầu có khác niệm thoại đầu? - Tại phút 1:55:52
36- TS Thiết Nhãm nói "Bản lai chân diện mục" - Tại phút 1:56:49
37 - Chứng ngộ và chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn? - Tại phút 1:58:24
38 - Chữ "nhẫn" trong "vô sanh pháp nhẫn"? - Tại phút 2:03:54
39 - Từ bi có giống bác ái không? - Tại phút 2:06:13
40 - ThamTST phải hồi hướng như thế nào? - Tại phút 2:09:47
41 - Lục Tổ nói "Tịnh là bệnh, không phải thiền" - Tại phút 2:11:39

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.